Emine HOŞOĞLU DOĞAN


Dr. Öğr. Üyesi

emine.dogan@ihu.edu.tr

  1. Lisans

    Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 2000

  2. Yüksek Lisans

    University of Washington, ABD, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyeti, 2004

  3. Doktora

    University of Utah, ABD, Orta Doğu Merkezi, 2016.


Araştırma Alanları

Osmanlı döneminde kadın yazar profilleri, geç dönem Osmanlı düşünce tarihi, Müslüman toplumlarda kadın ve toplumsal cinsiyet, yabancı dil olarak Türkçe eğitimi, yabancı dil olarak Türkçede ölçme ve değerlendirme

Biyografi

2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden lisans derecesini, 2004 yılında ABD’de University of Washington Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyeti bölümünden modern Türk edebiyatı alanında yüksek lisans derecesini aldı. 2002-2007 yılları arasında University of Washington ve University of Utah’ta yabancılara Türkçe dersleri verdi. ACTFL, NMELRC, telc, Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlardan yabancı dil yeterlik sınavları geliştirme ve uygulama eğitimleri aldı. 2011-2015 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi’nde uluslararası öğrenciler için Türkçe derslerini yürüttü ve YADOT Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği’nin kuruculuğunda rol aldı. 2016 yılında University of Utah Orta Doğu Merkezi’nde “Toplumsal Cinsiyete Dayalı ‘Yeni Osmanlı Müslüman Kadını’ Söylemi Karşısında Son Dönem Osmanlı Müslüman Kadın Yazarları” başlıklı tezi ile doktorasını tamamladı. 2017-2018’de Boğaziçi Üniversitesi’nde TÜBİTAK’ın desteklediği yurt içi doktora sonrası araştırma projesini yürütmektedir.


Akademik Yayınlar

Akademik Yayınlar

“A Brief History of the Scholarship of the Late Ottoman Muslim Women Letters and Gender as a Category of Analysis in the Field,” International Journal of Turcologia XII, no. 23 (Spring 2017): 5-26.

“Karakoç, Sezai.,” The Oxford Encyclopedia of the Islamic World, ed. John Esposito   (New York; Oxford: Oxford University Press, 2009).

“Book Introduction: A Student Grammar of Turkish by F. Nihan Ketrez,” AATT Newsletter (July 2012): 8.

Robert Zens, “ABD’de Türk Tarihçiliği,” Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 8: 15 (2010): 179-207. (çeviri) 

Konferans Bildirileri

“Önermeli Konuşma ve Yazma Eğitimi ve Uygulama Örnekleri,” 1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, Ghent, Belçika, 24-26 Nisan 2015.

“Profiles of the Late Ottoman Women Writers,” MESA Annual Conference, Panel: ‘Memory and Gender: Representations,’ Denver, CO, ABD, 17-20 Kasım 2012.

“Honor in Killing?: ‘Honor-Killings’ in South-East Anatolia,” AATT Annual Graduate Student Pre-Conference, MESA işbirliğiyle, Boston Üniversitesi, Boston, MA, ABD, 17-18 Kasım 2006.

“Désenchantée between the East and the West: Reading Zeyneb Hanoum’s European Impressions,” MLA Annual Convention, Panel: ‘Emerging Identities: Globalization and Gender,’ Washington DC, ABD, 27-30 Aralık 2005.

“The poetry of Islamists in Turkey after the 1950s: Sezai Karakoç and Cahit Zarifoğlu,” MESA Annual Conference, Panel: ‘Focal Points and Critical Perspectives in Turkish Literature,’ Anchorage, Alaska, ABD, 6-9 Kasım 2003.