Karşılaştırmalı Edebiyat

Bölümü

Program Hakkında

İbn Haldun Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nün vizyonu, özellikle Avrupa ve Orta Doğu dillerinde yazılmış eserleri hem birbirleriyle hem de Türk Edebiyatı’yla mukayese ederek, medeniyetlerin geçişkenliği hakkında bilgi üretmek ve farkındalık yaratmaktır.

Bölümümüzde birbirini destekleyen iki eksen üzerinde yapılandırılmış dersler yer almaktadır. Bunlardan biri, edebiyat inceleme ve eleştirisi konusunda yetkinlik kazandıracak teorik ve uygulamalı yöntem dersleridir. İkinci eksen ise, edebi metinlere derinlik kazandıran, bağlam bilgisiyle ilgili derslerdir. Mitoloji, Sanat Tarihi, Toplumsal Düşüncenin Felsefi Temelleri gibi dersler bu amaç doğrultusunda şekillendirilmiştir.

Eleştirel bakış açısının temel alınacağı bölümümüz, edebiyat, dil, kültür, sinema alanlarındaki gelişmeleri yakından takip edip, tartışmalara katkı sağlayacak bilim insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Mezunlarımız senaryo yazımı, belgesel araştırmacılığı, çeviri, yayınevi editörlüğü gibi kültür birikimi ve yaratıcılık gerektiren bütün alanların yanında turizm, her türlü tanıtım uzmanlığı, müzecilik gibi sahalarda da kariyerlerinde devam edebileceklerdir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur